یک رمز گذاری حرفه ای برای windows XP


اینم ترفندی برای کسانی که می ترسند پسورد سیستمشان فاش شود.
1.در قسمت run تایپ کنیدsyskey وکلید enter را بزنید.
2.پنجره security windowspassword databaseباز می شود.
3.کلید updateرا بزنید.
4.در قسمتradiobutton پسورد کلیک کنید و پسورد مورد نظرتان را تایپ کنید.
5.اگر می خواهید پسورد روی دیسک ذخیره شود وپسورد به وسیله ی دیسک به
سیتم داده شودرویstore startup key on floppy diskکلیک کنید.
6.اگر هم می خوا هید هنگام بالا آمدن ویندوز پسورد را خودتان تایپ کنید گزینه
store startup key locallyرا بزنید.
7.کلید ok را بزنید و خارج شوید.
8. سیستم را دوباره راه اندازی کنید و نتیجه را ببینید....


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X